Interaktivní mapa 
pražské ZOO

 

Tato mapa momentálně obsahuje 622 druhů (poddruhů), které můžete vidět v pražské ZOO nebo, z různých důvodů, jen tady na obrázcích. Výběr, proč se zde daný druh nachází, je jednoduchý totiž že se mi ho podařilo, alespoň trochu slušně, vyfotografovat (tj. opačně co nevyfotím, to tu není a zatím nebude).

Jak na to? Přejeďte po plánku kurzorem myši a když se objeví něco podobného , čili když uvidíte změnu tvaru kurzoru a pokud ho zastavíte i popisek se jménem druhu, klikněte. Ještě upozorňuji, že většina odkazů se nenachází v oblastech malých obrázků a názvů pavilonů (např. Africký dům, i když tam jsou také), proto je jako příklad volen odkaz na ary. Dole na stránce je uvedený seznam druhů, aktuálně obsažených v mapě, i s jejich umístěním v mapě (např. ara zelenokřídlý G2). Další podrobnosti naleznete na mapce pražské ZOO.

Zdrojem většiny textů je citace z Lexikonu zvířat pražské ZOO, u druhů, které v něm nejsou obsaženy, vycházím především z popisků v ZOO, ve zbylých případech z informací, získaných od kurátorů pražské ZOO nebo nalezených na internetu. Dále upozorňuji ctěné P. T. obecenstvo, že fotografie jsou pořizovány kompakty Canon PowerShot SX620 HS, resp. Olympus Stylus SZ-16, Olympus VR 320 nebo Olympus FE-115, z ruky (bez stativu) a podle přání pražské ZOO bez blesku, čemuž pochopitelně odpovídá kvalita fotografií. U nově aktualizovaných druhů je možné u části fotografií kliknutím zvětšit, u některých druhů jsou k dispozici také fotografie jiných autorů.

Pro ty, kteří jsou zde poprvé, jsou tady odkazy, které je přesunou rovnou na plánek nebo na seznam zvířat v této mapě, pro ostatní jsou zde ještě seznam druhů přidaných nebo upravovaných v posledních době. V závorce uvedená kombinace písmene a čísla označuje čtverec na mapě, kde se druh nachází, šedě podbarvené kombinace jsou umístěny v pavilonech, což znamená, že ke zobrazení druhu je nutné nejprve jedním kliknutím otevřít pavilon (E1 Africký dům, F1 Afrika zblízka, G2 Indonéská džungle, E5 Pavilon velkých želv, C6 Ptačí mokřady, D6 Pavilon kočkovitých šelem a terárium, F4 Sečuán, G4 Terárium/Pavilon velkých savců) a teprve potom stránku druhu. I některé další druhy jsou ve skutečnosti v pavilonech, ale nikoli z tohoto pohledu. Krom toho jsem z důvodů přehlednosti (velký počet druhů na malém prostoru) vytvořil ještě dva "pavilony" – G3 Bažantnice I. (momentálně uzavřena a bude nahrazena Austrálií, po jejím dokončení udělám reorganizaci) a H3 Bažantnice II. – které v zoo "fyzicky" nejsou.

Pokud mi budete chtít poslat nějaké náměty nebo připomínky, budu velice rád.

Poslední aktualizace 1. 8. 2019

Nové: vodnice posvátná (G4)

Aktualizované: batagur tuntong (G4), bizon (C4), čírka diamantová (C6), člunozobec africký (C6), dracéna krokodýlovitá (G4), hadilov písař (C6), husice rezavá (F4), emu hnědý (F3), holoubek chocholatý (E4), holub růžový (H3), ibis šedokřídlý (C6), kachnička šedoboká (C6), karakal (D6), ketupa malajská (H4), korálovka Ruthvenova (G4), krajta Albertisova (G4), kvakoš rezavý (C6), majna Rothschildova (H3), mandelík hajní (C6), mravenečník velký (F4), nesyt africký (F4), špaček čínský (H3), tapír jihoamerický (G3), teju červený (G4), tenkozobec opačný (C6), tygr sumaterský (D6), ústřičník velký (C6), varan molucký (G4), zebra Grévyho (D1), želva diadémová (korunkatá, G4)

Aktualizace 3. 7. 2019

Nové: čáp bílý (C6)

Aktualizované: antilopa vraná (E2), fenek (G1), holub podkovní (H3), hroch obojživelný (F2), husa císařská (D6),  ibis slámokrký (C6), jeřáb mandžuský (C6), karetka novoguinejská (G2), kočka palawanská (D6), kolpík africký (C6), kolpík bílý (F4), kvakoš noční (F4), lachtan jihoafrický (H3), majna žlutolící (G3), marabu africký (G5), nosál bělohubý (E3), orlosup bradatý (D5), plameňák růžový (F4), puštík bělavý (C2), sitatunga (G5), slon indický (D2),  sob karelský (C3), stehlík obecný (G5),  sup hnědý (H4), sup mrchožravý (H4), sýc rousný (G5),  varan komodský (E5, G2), volavka vlasatá (C6), želva bahenní (G4), želva Smithova (G4)

Aktualizace 27. 5. 2019

Nové: maloočka lovecká (E5)

Aktualizované: berneška rudokrká (E4), čejka běločelá (C6), čejka jižní (C6), čírka obecná (F4), čírka úzkozobá (E5), dudek chocholatý (G5), gaviál indický (G4), hroznýšovec kubánský (D6), husovec stračí (D6), hýl obecný (G5), chřástal kropenatý (G5), ibis hagedaš (E5), ibis rudý (C6),  jeřáb panenský (E4), jespák bojovný (C6), ještěrka zelená (D4), kagu chocholatý (H3), kasuár přilbový (F3), klokan rudý (F2), konipas bílý (F4), lama vikuňa (D3), leguán kubánský (D6), létavka obecná (G2), orangutan sumaterský (G2), ostralka štíhlá (F4), paovce hřivnatá (E5), pekari Wagnerův (C3), perlička supí (C6), rybák obecný (C6), špaček rudooký (H3), tapír čabrakový (H4), ústřičník velký (F4), želva amboinská (G2)

Aktualizace 15. 5. 2019

Nové: gekon skvrnitý (F1)

Aktualizované: bičovec pestrý (F1), bodlinatka turecká (F1), čája obojková (H4), dětská ZOO (G6), dikobraz palawanský (G2), dvojzoborožec hnědavý (G3), dvojzoborožec indický (H4), hrdlička divoká (G5), husička stromová (H4), hyena čabraková (D3), kachna patagonská (H3), klokan Bennettův (F3), lori černohlavý (F3), lori vlnkovaný (F3), lori žlutoskvrný (E3), loríček rudobradý (F3), mangusta liščí (F1), myška africká (F1), sojkovec lesní (G3), sup kapucín (H4), špaček obecný (G5), vejcožrout rezavý (F1), vlk hřivnatý (E3), volavka popelavá (C5), zákeřnice dvouskvrnná (F1), zlatohlávek (F1), zvonek zelený (G5)

Aktualizace 30. 4. 2019

Nové: čtverzubec zelený (G2), kagu chocholatý (H3)

Aktualizované: agama pobřežní (D6), bažant paví (F4), bongo horský (E2), bulbul červenouchý (G2), čejka australská (E3), čukvala zavalitá (D6), dytík úhorní (C6), guan modrohrdlý (C6), hoko přílbový (H4), hutia-konga (F2), klokan horský (E3), kukačka guira (C6), leguánovec obojkový (D6), lori mnohobarvý horský (E3), lori sumbawský (F3), loskuták posvátný (H3), makak vepří (G2), papoušek nádherný (E3), papoušík modrobradý (F3), páv korunkatý (F2), surikata (D1), svišť lesní (G2), urzon kanadský (G2), včelojed lesní (H4), velbloud dvouhrbý (C4), vydra hladkosrstá (G2), vydra severoamerická (F2)

Aktualizace 12. 4. 2019

Nové: holub kouřový (F4), ibis madagaskarský (G3), kvakoš rezavý (C6)

Aktualizované: bažant vietnamský (G3), berneška kanadská (C4), dytík bledý (C6), gueréza pláštíková (G4), holub podkovní (H3), chřestýš kostkovaný (D6), kočka palawanská (D6), kolpík růžový (C6), korela chocholatá (F5), kormorán černobílý (C6), kraska krátkoocasá jávská (H3), lemur kata (G3), makak magot (D5), plameňák kubánský (H4), polák malý (C6), sojkovec dvoubarvý (H3), tabon lesní (F5), timálie zlatá (F4), tučňák Humboldtův (H3), vlk eurasijský (C3), zoborožec luzonský (H3)

Zdroj: www.zoopraha.cz

Pokud mi budete chtít poslat nějaké náměty nebo připomínky, budu velice rád.

Na začátek stránky

Umístění jednotlivých druhů

Takto označené druhy jsou umístěny v pavilonech*

 

 

 

 

 

 

 

Savci

 

 

Ptáci

 

 

Ostatní

 

 

Rod

Druh

 

Rod

Druh

 

Rod

Druh

 

adax

 

E3

amazoňan

modrobradý

G3

agama

kočinčinská

D6

akuči

zelený

D6

amazoňan

velký

G3

agama

osadní

F1

anoa

nížinný

D3

andulka

vlnkovaná

F5

agama

pobřežní

D6

antilopa

losí

D1

ara

ararauna

G2

agama

stepní

D6

antilopa

vraná

E2

ara

hyacintový

G2

agamka

písečná

D6

bércoun

africký

F1

ara

zelenokřídlý

G2

amuřice

Hoevenova

G2

bércoun

skvrnitý

F1

argus

okatý

H3

anakonda

velká

D6

binturong

 

G2

bažant

malajský

H3

anolis

barakojský

G4

bizon

 

C4

bažant

Edwardsův

G3

anolis

jeskynní

D6

bodlinatka

jihoafrická

F1

bažant

palawanský

H3

arowana

dvojvousá

D6

bodlinatka

turecká

F1

bažant

ohnivý bornejský

G3

batagur

tuntong

G4

bodlinatka

zlatá

F1

bažant

paví

F4

bazilišek

zelený

D6

bodlín

Telfairův

F1

bažant

stříbrný

F5

bičovka

stromová

G2

bongo

horský

E2

bažant

tibetský

H3

bojga

ularburong

G4

buvolec

běločelý

D1

bažant

turkménský

G3

blavor

žlutý

G4

daman

stepní

F1

bažant

vietnamský

G3

čukvala

zavalitá

D6

daman

stromový

F1

bažant

Wallichův

G3

čtverzubec

zelený

G2

dikdik

Kirkův

E1

bažant

zeravšanský

G3

dracéna

krokodýlovitá

G4

dikobraz

srstnatonosý

F5

bažant

zlatý

F4

drakoun

černohrdlý

D6

dikobraz

jihoafrický

G1

berneška

kanadská

C4

felzuma

Standingova

F1

Zpátky na mapu

dikobraz

palawanský

G2

berneška

rudokrká

E4

gaviál

indický

G4

fenek

 

G1

brkoslav

severní

F4

gekon

létavý

G4

gepard

 

E6

bukač

velký

C6

gekon

modrý

F1

gibon

lar

G5

bukáček

malý

C6

gekon

obrovský

G4

gibon

stříbrný

F6

bulbul

černohlavý

F4

gekon

Turnerův

F1

gorila

nížinná

C5

bulbul

červenohlavý

G2

gekon

skvrnitý

F1

goral

sečuánský

G5

bulbulčík

bělohlavý

F4

gekončík

východoafrický

F1

gueréza

pláštíková

F1

čája

obojková

H4

hroznýš

psohlavý východní

G4

gundi

saharský

E1

čáp

bílý

C6

hroznýšek

pestrý

F1

hrabáč

kapský

G4

F2

čáp

černý

C6

F4

hroznýšovec

duhový

G4

hroch

obojživelný

F2

čáp

simbil

C6

hroznýšovec

kubánský

G4

D6

hutie

stromová

D3

čejka

australská

E3

C6

chameleon

jemenský

F1

hyena

čabraková

G4

čejka

běločelá

C6

chameleon

laločnatý

F1

chápan

středoamerický

D6

čejka

chocholatá

E4

C6

chameleon

obrovský

E5

jaguarundi

 

D4

čejka

jižní

C6

chřestýš

kostkovaný

D6

jelen

lyrorohý

B4

čejka

žlutonohá

C6

chřestýšovec

mangšanský

E5

jelen

bělohubý

A3

čírka

diamantová

C6

ještěrka

paví (tangerská)

F1

jelen

milu

G5

čírka

dvouskvrnná

C6

F4

ještěrka

zelená

D4

ježek

západní

F1

čírka

modrá

C6

ještěrkovec

vel

F1

ježek

ušatý

G2

čírka

obecná

F4

ještěrkovec

žlutohrdlý

F1

Zpátky na mapu

kančil

černavý

G2

čírka

úzkozobá

E5

kajmanka

supí

G4

kaloň

egyptský

G2

čírka

žlutozobá

C6

kaložrout

pruhovaný

G2

kaloň

rodriguezský

E5

člunozobec

africký

C6

kaložrout

skvrnitý

G2

kapybara

 

G4

drozd

černoprsý

G3

F4

karetka

novoguinejská

G2

karakal

 

D6

drozd

oranžovohlavý

F4

korálovka

Ruthvenova

G4

kiang

východní

A3

drozd

tmavý

G3

korovec

jedovatý

G4

klokan

bažinný

F2

drozd

zpěvný

G5

krabovec

 

F1

klokan

Bennettův

F2

drozdík

tečkovaný

E4

krajta

Albertisova

G4

klokan

horský východní

E3

dudek

chocholatý

G5

C6

krajta

královská

F1

klokan

parma

F2

dudkovec

stromový

E4

krajta

nachová

G4

klokan

rudý

F2

dvojzoborožec

hnědavý

G3

krajta

písmenková

F1

kočka

palawanská

D6

dvojzoborožec

indický

H4

krajta

tygrovitá světlá

G4

kočka

rybářská

D6

dvojzoborožec

nosorožčí

H3

krajta

zelená

G4

komba

Garnettova

F1

dytík

bledý

C6

krátkokrčka

červenobřichá

G2

komba

jižní

F1

dytík

skvrnitý

C6

krokodýlovec

čínský

G4

komba

ušatá

F1

dytík

úhorní

C6

kruhochvost

nížinný

F1

kotul

veverovitý

E5

dytík

velký

C6

kruhochvost

štítnatý

E5

kozorožec

kavkazský

C5

emu

hnědý

F3

křovinář

ostnitý

D6

krysa

akáciová

G2

fénixka

zdrobnělá

F5

leguán

Clarkův

D6

krysa

obláčková

F1

flétnák

australský

C6

leguán

chutný

D6

Zpátky na mapu

křeček

velký

F1

frankolín

žlutokrký

G3

leguán

kubánský

D6

kůň

Převalského

E4

guan

modrohrdlý

C6

leguán

kyjoocasý

D6

lachtan

jihoafrický

H3

hadilov

písař

B4

leguán

modravý

D6

lama

guanako

E3

havran

polní

H3

leguán

nosorohý

D6

lemur

běločelý (bělohlavý)

G3

hoko

přílbový

H4

leguán

pustinný

D6

lemur

černý

G3

hoko

žlutozobý

E4

leguán

zelený

D6

lemur

kata

G3

holoubek

chocholatý

D6

leguánek

hatský

D6

lenochod

dvouprstý

F6

holoubek

skořicový

D6

leguánek

modravý

D6

lev

indický

D6

holoubek

vrabčí

G3

leguánek

ostnitý

D6

levhart

jávský

D6

holub bažantí

H3

leguánek

pruhoocasý

D6

levhart

mandžuský

B3

holub bělolící filipínský

C6

leguánovec

obojkový

D6

levhart

obláčkový

D6

holub bronzovokřídlý

G3

lezec

obojživelný

G2

los

evropský

B3

holub bronzový

G3

létavka

kio

D6

makak

magot

D5

holub černobronzový

H3

létavka

obecná

G2

makak

vepří

G2

holub černotemenný

G5

mabuja

kapverdská

F1

mangusta

liščí

F1

holub

doupňák

H3

mabuja

perleťová

F1

mangusta

tmavá

F1

holub

dvoubarvý

H4

maloočka

lovecká

E5

mangusta

trpasličí

F1

holub

hřivnáč

F4

mamba

západoafrická

D6

mara

slaništní

H3

holub

kouřový

H3

okatec

stříbřitý

G2

mara

stepní

E3

holub

krvavý

G3

orlície

bornejská

E5

Zpátky na mapu

medojed

kapský

F1

holub

modroocasý

G3

parmička

černoskvrnná

G4

medvěd

lední

G2

holub

nikobarský

H3

pakobylka

křídlatá

F1

mravenečník

velký

F4

holub

papouščí

H3

psohlavec

orinocký

G4

muntžak

malý

E3

holub

podkovní

H3

rákosnička

ulugurská

F1

myš

nilská

F1

holub

příčkoprsý

F4

ropucha

jihoafrická

F1

myš

páskovaná

F1

holub

růžovotemenný

H4

ropucha

síťkovaná

G4

myš

pruhovaná

F1

holub

růžový

G3

ropucha

zelená

F5

myš

východoafrická

F1

holub

skalní

E4

ropušník

velký

D6

myška

africká

F1

holub

Wonga

C6

rosnice

siná

G4

nahur

modrý

B3

holub

zelenokřídlý

F4

rosnička

bělopruhá

G4

noháč

jihoafrický

F1

hrdlička

čínská

G3

saranče

pustinná

F1

nosál

bělohubý

E3

hrdlička

divoká

G5

saranče

stěhovavá

E1

nosál

červený

E3

hrdlička

madagakarská

G3

scink

ohnivý

F1

ocelot

stromový

F2

husa

císařská

E4

scink

šalomounský

G4

orangutan

 

G2

husa

kuří

D6

skokan

skřehotavý

G4

osinák

africký

F1

husa

labutí

F6

stříkoun

lapavý

G2

outloň

váhavý

G1

husa

malá

C6

šípovec

nosatý

G4

ovce

aljašská

B4

husice

rezavá

F4

šírohlavec

východní

G4

ovce

kanadská

B3

husička

stromová

H4

štíhlovka

Ravergierova

G4

ovce

tlustorohá

B3

husovec

stračí

D6

teju

červenavý

G4

Zpátky na mapu

ovíječ

filipínský

G2

hýl

mexický

D6

trnoještěr

kozí

D6

panda

červená

H2

hýl

obecný

G5

trnorep

mezopotámský

D6

paovce

hřivnatá

E5

chocholáček

čelenkový

F4

trnorep

zdobený

F1

pásovec

kulovitý

F6

chřástal

kropenatý

G5

trnucha

Castexova

D6

pekari

páskovaný

C3

ibis

bílý

C6

užovka

amurská

G4

pekari

Wagnerův

C3

ibis

hnědý

F4

užovka

nosatá

G4

pes

pralesní

F2

ibis

hagedaš

E5

užovka

růžkatá

G4

pes

ušatý

F1

ibis

madagaskarský

G3

varan

antracitový

D6

pískomil

křečkovitý

F1

ibis

rudý

C6

varan

komodský

E5

G2

pískomil

veverkoocasý

F1

ibis

skalní

E4

varan

molucký

G4

promyka

červená

H3

ibis

slámokrký

C6

varan

smaragdový

D6

přímorožec

beisa

D1

ibis

šedokřídlý

C6

varanovec

bornejský

G2

přímorožec

šavlorohý

D4

irena

tyrkysová

F4

vejcožrout

rezavý

F1

psoun

prériový

C4

G3

jeřáb

bělošíjí

D6

veleještěrka

modroskvrnná

D6

rypoš

obří

F1

jeřáb

laločnatý

C6

veleštír

královský

F1

sambar

ostrovní

C3

jeřáb

mandžuský

C6

vodnářka

pruhovaná

G4

sitatunga

 

F2

G5

jeřáb

panenský

E4

vodnice

posvátná

G4

slon

indický

G4

C2

jeřáb

rajský

C6

vrubozubec

paví

D6

sob

karelský

C3

jeřáb

popelavý

F4

zákeřnice

dvouskvrnná

F1

sob

polární

C3

jespák

bojovný

C6

zlatohlávek

 

F1

Zpátky na mapu

surikata

 

D1

kačka

strakatá

C6

zmije

gabunská

D6

svišť

lesní

G2

kagu

chocholatý

H3

zmije

nosorožčí

D6

štětkoun

africký

E1

kachna

bahamská

C6

zmije

saharská

F1

tahr

himálajský

B5

kachna

bronzovokřídlá

H4

želva

amboinská

G2

takin

indický

C3

kachna

patagonská

H3

želva

annámská

D6

talapoin

severní

F1

kachna

temná

F5

C6

želva

bahenní

G4

tamarín

bělovousý

E6

kachnice

bělohlavá

E5

želva

černavá

E5

G4

tamarín

žlutoruký

E6

kachnice

kaštanová

C6

želva

diadémová (korunkatá)

G4

tana

severní

G2

kachnička

amazonská

C6

želva

dlaždicová

E5

tapír

čabrakový

H4

kachnička

karolínská

H4

C6

želva

hvězdnatá

D6

tapír

jihoamerický

G3

kachnička

mandarinská

D6

želva

kubánská

D6

tayra

 

F2

kachnička

obojková

F4

želva

obrovská

E5

tygr

malajský

D6

kachnička

šedoboká

H4

C6

želva

ostnitá

D6

tygr

sumaterský

D6

kakadu

bílý

G2

želva

pardálí

G1

tygr

ussurijský

B2

kalous

ušatý

G5

želva

plochohřbetá

D6

urzon

kanadský

G2

káně

lesní

B4

želva

skalní

F1

vari

bělopásý

G5

kardinál

rudokápový

H3

želva

sloní

E5

vari

černobílý

G4

kasuár

přilbový

F3

želva

Smithova

G4

vari

červený

G5

kavče

červenozobé

H3

želva

stepní

D6

velbloud

dvouhrbý

C4

ketupa

malajská

H4

želva

texaská

D6

Zpátky na mapu

veverka

bušová

F1

kladivouš

africký

E4

C6

želva

trpasličí

E5

veverka

kapská

F1

kolpík

africký

C6

želva

tuniská

F1

vikuňa

 

D3

kolpík

bílý

F4

želva

záhadná

G2

vlk

eurasijský

C3

kolpík

růžový

C6

želva

žlutočelá

D6

vlk

hřivnatý

E3

kondor

královský

H4

   

 

voduška

abok

D1

G5

konipas

bílý

F4

     

voduška

červená

D1

korela

chocholatá

F5

   

 

vydra

hladkosrstá

G2

kormorán

černobílý

C6

     

vydra

malá

G2

koroptev

hnědoprsá

F4

     

vydra

severoamerická

F2

korunáč

modrý

G3

   

 

wapiti

manitobský

B3

kos

černý

G5

     

zebra

bezhřívá

F3

kraska

jávská

H3

     

zebra

Böhmova

F3

krkavec

bělokrký

H4

   

 

zebra

Grévyho

D1

krkavec

velký

H4

     

zubr

 

B3

krocan

divoký

B4

     

žirafa

severní núbijská (Rothschildova)

E1

křepelka

polní

C6

   

 

 

 

 

křivozobka

kaštanová

F4

     

 

 

 

kubánka

malá

D6

     

 

 

 

kukačka

guira

C6

     
     

kulíšek

nejmenší

G3

   

 

Zpátky na mapu

 

 

 

kur

cejlonský

G3

     

 

 

 

kvakoš

noční

F4

     
     

kvakoš

rezavý

C6

   

 

 

 

 

kystráček

indonéský

G3

     

 

 

 

kystráček

modrolící

H4

C6

     

 

 

 

labuť

malá

E4

     

 

 

 

labuť

černá

E4

     

 

 

 

latam

vlaštovčí

E3

     

 

 

 

ledňáček

zelenohlavý

H3

     

 

 

 

ledňák

modrokřídlý

C6

     

 

 

 

lelkoun

soví

H3

C6

     

 

 

 

leskoptev

tříbarvá

E1

     

 

 

 

lori

balijský

E3

     

 

 

 

lori

černohlavý

F3

     

 

 

 

lori

černý

F3

     

 

 

 

lori

mnohobarvý horský

E3

     

 

 

 

lori

olivový

F3

     

 

 

 

lori

papuánský

F3

     

 

 

 

lori

sumbawský

F3

     

 

 

 

lori

vlnkovaný

F3

     

Zpátky na mapu

 

 

 

lori

žlutoskvrný

E3

     

 

 

 

loríček

červenohlavý

F3

     

 

 

 

loríček

rudobradý

F3

     

 

 

 

loskuták

posvátný

H3

     

 

 

 

luňák

červený

F3

     

 

 

 

lžičák

pestrý

F4

     

 

 

 

lžičák

širokozobý

F4

C6

     

 

 

 

majna

chocholatá

G3

     

 

 

 

majna

Rothschildova

G2, H3

     

 

 

 

majna

žlutohlavá

H3

     

 

 

 

majna

žlutolící

G3

     

 

 

 

mandelík

hajní

G5

C6

     

 

 

 

marabu

africký

G5

     

 

 

 

momot

černolící

H3

     

 

 

 

morčák

bílý

F4

     

 

 

 

morčák

prostřední

F4

     

 

 

 

morčák

šupinatý

H4

     

 

 

 

myšák

hnědokřídlý

G3

     

 

 

 

nandu

Darwinův

H3

     

 

 

 

neoféma

Bourkova

F5

     

Zpátky na mapu

 

 

 

nesyt

africký

E4

     

 

 

 

orel

bělohlavý

H4

     

 

 

 

orel

kejklíř

H4

     

 

 

 

orel

východní

H4

     

 

 

 

orlosup

bradatý

D5

     

 

 

 

ostralka

štíhlá

F4

     

 

 

 

papoušek

mniší

G3

     

 

 

 

papoušek

nádherný

E3

     

 

 

 

papoušek

zpěvavý

F5

     

 

 

 

papoušík

modrobradý

F3

     

 

 

 

páv

korunkatý

F2

     

 

 

 

páv

zelený

H3

     

 

 

 

pelikán

bílý

F4

     

 

 

 

pelikán

kadeřavý

F4

     

 

 

 

perlička

kropenatá

E6

     

 

 

 

perlička

supí

C6

     

 

 

 

pisila

čáponohá

C6

     

 

 

 

pižmovka

bělokřídlá

H3

     

 

 

 

pižmovka

domácí

F6

     

 

 

 

pižmovka

hřebenitá

C6

     

Zpátky na mapu

 

 

 

pižmovka

velká

C6

     

 

 

 

plameňák

chilský

H4

     

 

 

 

plameňák

kubánský

H4

     

 

 

 

plameňák

růžový

F4

     

 

 

 

polák

chocholačka

G4

     

 

 

 

polák

malý

F4

     

 

 

 

poštolka

obecná

B4

     

 

 

 

potápka

malá

F4

C6

     

 

 

 

pštros

dvouprstý

D1

     

 

 

 

puštík

bělavý

C2

H4

     

 

 

 

puštík

bradatý

B2

H4

     

 

 

 

puštík

brýlatý

H4

     

 

 

 

racek

šedohlavý

C6

     

 

 

 

rozela

pestrá

F5

     

 

 

 

rybák

obecný

C6

     

 

 

 

rýžovník

šedý

H3

 

 

 

 

 

 

satyr

Temminckův

F4

     

 

 

 

seriema

rudozobá

H4

     

 

 

 

skalník

sundský

H3

     

 

 

 

slavík

Kaliopin

F4

     

Zpátky na mapu

 

 

 

skřivan

ouškatý

E4

     

 

 

 

slípka

modrá

C6

     

 

 

 

slípka

zelenonohá

H3

     

 

 

 

snovač

bělohlavý

C6

     

 

 

 

snovač

červenozobý

G3

     

 

 

 

snovač

kaferský

D1

     

 

 

 

snovač

rudozobý

G3

     

 

 

 

snovač

zahradní

D1

     

 

 

 

sojkovec

bělohrdlý

G3

     

 

 

 

sojkovec

černobrvý

F3

     

 

 

 

sojkovec

černohrdlý

G3

     

 

 

 

sojkovec

dvoubarvý

H3

     

 

 

 

sojkovec

Elliotův

F4

     

 

 

 

sojkovec

chocholatý

H4

     

 

 

 

sojkovec

jihočínský

H3

F4

     

 

 

 

sojkovec

lesní

G3

     

 

 

 

sojkovec

modrotemenný

F4

     

 

 

 

sojkovec

nádherný

G3

     

 

 

 

sojkovec

popelavý

G3

F4

     

 

 

 

sojkovec

rezavočelý

G3

     

Zpátky na mapu

 

 

 

sojkovec

rezavokřídlý

G3

     

 

 

 

sojkovec

stříbrouchý

F3

     

 

 

 

sojkovec

šedohnědý

H3

     

 

 

 

sojkovec

vlnkohřbetý

F3

     

 

 

 

sojkovec

zlatokřídlý

G3

     

 

 

 

sova

indická

C2

     

 

 

 

sova

pálená

G5

     

 

 

 

sovice

krahujová

C2

 

 

 

 

 

 

sovice

sněžní

B2

 

 

 

 

 

 

stehlík

obecný

G5

     

 

 

 

stepokur

hnědobřichý

E4

     

 

 

 

straka

modrá

H3

     

 

 

 

sup

bělohlavý

F3

     

 

 

 

sup

hnědý

F3

H4

     

 

 

 

sup

kapucín

H4

     

 

 

 

sup

mrchožravý

F3

H4

     

 

 

 

sýc

rousný

G5

     

 

 

 

sýkavka

modrokřídlá

F4

     

 

 

 

šafránka

velká

D6

     

 

 

 

šáma

bělořitá

F4

     

Zpátky na mapu

 

 

 

špaček

čínský

F4

     

 

 

 

špaček

holohlavý

H3

     

 

 

 

špaček

obecný

G5

     

 

 

 

špaček

pagodový

G3

     

 

 

 

špaček

rudokřídlý

C6

     

 

 

 

špaček

rudooký

H3

     

 

 

 

špaček

růžový

C6

     

 

 

 

tabon

lesní

F5

     

 

 

 

tenkozobec

opačný

C6

     

 

 

 

timálie

černošedá

H3

     

 

 

 

timálie

rudolící

H3

     

 

 

 

timálie

sečuánská

F4

     

 

 

 

timálie

zlatá

F4

     

 

 

 

tinama

přílbová

H3

     

 

 

 

toko

rudozobý

C6

     

 

 

 

toko

žlutozobý

C6

     

 

 

 

tučňák

Humboldtův

H3

     

 

 

 

turako

bělobřichý

G3

 

 

 

 

 

 

turako

bělokorunkatý

C6

     

 

 

 

turako

bělolící

G3

 

 

 

Zpátky na mapu

     

ústřičník

velký

F4

C6

     

 

 

 

včelojed

lesní

G4

 

 

 
     

vlhovec

chocholatý

H3

C6

     

 

 

 

vlhovec

žlutokápý

H3

 

 

 

 

 

 

vodouš

rudonohý

C6

 

 

 
     

volavčík

člunozobý

C6

     

 

 

 

volavka

popelavá

C5

 

 

 
     

volavka

vlasatá

F4

C6

     

 

 

 

výreček

bělolící

G3

 

 

 
     

výreček

malý

G3

     
     

výreček

filipínský

H3

     
     

zebřička

australská

F5

     
     

zejozob

africký

C6

     
     

zoborožec

bělovlasatý

G3

     
     

zoborožec

kaferský

F1

C6

     
     

zoborožec

luzonský

H3

     
     

zoborožec

rýhozobý

H3

     
     

zrzohlávka

rudozobá

F4

     
     

zvonek

černohlavý

F4

     
     

zvonek

zelený

G5

     

Zpátky na mapu

     

žluna

větší

F4

     
     

žluva

hajní

C6

     

* Termín pavilon znamená, že ke zobrazení druhu je nutné nejprve jedním kliknutím otevřít pavilon a teprve potom stránku druhu. I některé další druhy jsou ve skutečnosti v pavilonech, ale nikoli z tohoto pohledu (zpět).

Na začátek seznamu

Na začátek stránky

Odkazy mimo web Jmenuji se Nuru, "Benjamínek", obě věnované gorilímu samečkovi, narozenému 22. 12. 2012, Liana, žirafí samička narozená 17. 2. 2013